HOME / XPERT ZONE / UBiQUiTi Networks / UniFi - ติดตั้งซอฟท์แวร์ UniFi Controller Version 5.11 บน Windows 10 Professional 64-Bit

UniFi - ติดตั้งซอฟท์แวร์ UniFi Controller Version 5.11 บน Windows 10 Professional 64-Bit

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20201104-114537

UBiQUiTi MikroTik Cisco โดย ซิสทูยู ออนไลน์ | เราคือผู้เชี่ยวชาญระบบไร้สาย www.sys2u.online Line ID : @sys2u

UniFi - ติดตั้งซอฟท์แวร์ UniFi Controller Version 5.11 บน Windows 10 Professional 64-Bit

รายละเอียดการติดตั้งมีดังนี้

1. เข้าเวปดาวโหลดโปรแกรมมาบนเครื่อง แนะนำ WINDOWS 10 64bit
www.ubnt.com
2. ทำการติดตั้งได้เลย
เสร็จสิ้นเปิดเข้าโปรแกรม
3. รอเข้าระบบ
กด Launch a Browser จะเปิดเข้าผ่านเวป แนะนำให้ใช้ google chorme หรือ Firefox

ถูกสิทธิ์ของเวปเราต้องปลดบล้อก
4. กำหนดชื่อของ Controller ของเรา
5. กรณีเราได้สมัคร Cloud แล้วสามารถใส่ได้เลย แต่ถ้าต้องการใช้งานแบบ local ก็กด Switch to Advanced SETUP
6. ให้เอาออกทั้ง 2 ข้อออก ตามรูป และสร้าง user pass ของผู้ใช้งานที่ต้องการเองได้เลย
8. กำหนดชื่อไร้สาย
10.เสร็จสิ้นการติดตั้งสามารถคอนฟิคได้เลย
13. เข้าเมนู Device จะพบ อุปกรณ์ UAP ที่เรานำเข้ามาต่อในระบบให้กด Adopt เพื่อให้อุปกรณ์นั้นเชื่อมต่มาที่คอนโทรลเลอร์ของเครื่องนี้
***กรณีตัว UAP firmware ไม่ตรงมันจะให้ update ก่อนกด UPDATE ได้เลย แต่ตัวไวเลสต้องออกเน็ตได้ถ้าระบบมีบล้อกก็ต้อง Bypass mac address ก่อน***
14. สถานะ Provisioning อุปกรณ์กำลังทำงานเข้าในระบบ
15. เชื่อมต่อในระบบเรียบร้อย CONNECTED
16. สร้างชื่อไร้สาย เข้าเมนู SETTING - Wireless Network
CREATE NEW WIRELESS NETWORK
สร้างไร้สาย และรหัส ได้สูงสุด 6 SSID ต่อ SITE
Guest Policy กำหนดให้ไร้สายนั้นทำงานเป็น Guest ที่เรากำหนดเช่น Hotspot
ใน Advanced Option ยังมีฟังก์ชั่นขอไร้สายนั้น
Multi and Broadcast Filtering : ไม่ให้เครือข่ายภายในมองกันเห็น
VLAN : กำหนด VLAN ของเครื่อข่ายไร้สาย
Fast Roaming : ช่วยให้ผู้ใช้งานย้ายจากเครือข่ายไร้สายจากจุดหนึ่งยังอีกจุดหนึ่ง อัตโนมัติ
Hide SSID : ซ่อนชื่อไร้สายไม่ให้ผู้ใช้งานอื่นมองเห็น
User Group :กำหนดกลุ่มขอเครือข่ายไร้สายให้ความเร็วได้เท่าไร โดยเราต้องไปสร้าง User Groups ขึ้นมาก่อน
UAPSD : กรณีที่เราตั้ง เปิด-ปิด ไร้สายเวลาเราตั้งสถานะปิดไร้สายอุปกรณ์ประหยัดหลังงานให้
Scheduled : ตั้งเวลาเปิด-ปิดไร้สาย
สามารถกำหนด MAC Filter ผู้ใช้งานได้
17. กำหนดให้ไวเลส ทำงานได้เร็วมากขึ้นเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ config
Radio ให้เราตั้ง Chanel Width ของ 2G และ 5G สูงสุด
และสามารถปรับเพิ่มกำลังส่งได้ Transmit Power แต่กำปรับกำลังเพิ่มมีผลเรื่องของความเร็ว
18. กรณีที่ต้องการปรับ การเชื่อมต่อขอไร้สาย 2.4GHz กับ 5GHz แบบละเอียดเพราะเวลาเราสร้างไร้สาย บางทีผู้ใช้งานอยากให้เชื่อมต่อ 5GHz หรือ2.4GHz ให้ไกลขึ้นต้องเปิดโหมด Advanced ของระบบขึ้นมาก่อน
19. ใน Config ของไวเลสจะมีฟังก์ชั้น BAND STEERING
PREFER 5G : เลือกใช้ 5GHz ก่อน
Balanced : ให้เลือกใช้ทั้ง 2 ความถี่เท่าๆกัน
20. และใน RADIO ของ 2G และ 5G จะมี
minimum RSSI สามารถกำหนดค่าที่ยอมรับให้ผู้ใ้ชงานเชือมต่อได้
ปกติ -50 ถือว่าความเข้มระหว่างตัวรับคือเรา กับตัวส่งคือไวเลส สัญญาณได้แรงสุด
-90 ถือว่าความเข้มระหว่างตัวรับคือเรา กับตัวส่งคือไวเลส สัญญาณอ่อนสุด
หากเราตั้ง RSSI ไว้ที่ -70 นั้นหมายความว่า หลัง -71 ขึ้นไป จะหยุดการเชื่อมต่อของไร้สายความถี่นั้น มันเป็นเหมือนค่าตัดที่ยอมรับได้
21. บางครั้ง ถ้า Smart TV บางเครื่อง เชื่อมต่อเข้ามาไม่ได้ ให้ ปิด AUTO-OPTIMIZE NETWORK ตรงนี้ .
22.กรณีผู้ใช้งานต้องการกำหนดให้ตัวไวเลสปล่อยชื่อ SSID ที่ต้องการหรือปล่อยย่านความถี่ 2.4GHz หรือ 5GHz ชื่อใดชื่อหนึ่งเฉพาะตัวออกมาสามาถทำได้ใน Wireless Setiing ได้เลย

ตั้งชื่อเรียกของ UAP ก่อนเพื่อจะได้ง่ายในการกำหนด
CREATE ในที่นี้ต้องการสร้าง SSID 4 ชื่อแต่ละชื่อจะแยกคนละย่านเอาไว้ โดยสูงสุดสามารถสร้างได้ 6SSID ต่อ 1 SITE
sys2u Office 2.4
กำหนดความถี่ WiFi Band 2.4GHz
ต้อง create new ap group คือสร้างชื่อกลุ่ม ว่ามี AP ไหนอยู่ในกลุ่มนี้บ้างก่อน
Broadcasting APS : Office
sys2u Office 5.0
กำหนดความถี่ WiFi Band 5.0GHz
Broadcasting APS : Office
sys2u Room 2.4
กำหนดความถี่ WiFi Band 2.4GHz
ต้อง create new ap group คือสร้างชื่อกลุ่ม ว่ามี AP ไหนอยู่ในกลุ่มนี้บ้างก่อน
Broadcasting APS : Room
sys2u Room 5.0
กำหนดความถี่ WiFi Band 5.0GHz
Broadcasting APS : Roomกรณีผู้ใช้งานเจอเวลาลง Software UniFi ไม่เชื่อมต่อกับ UAP ลองแก้ด้งนี้

1. ตัวไวเลสต้องต่อกับ Router หรือ อุปกรณ์ที่จ่าย ip มาให้ก่อนห้ามนำมาต่อตรงกับคอม

2. ไฟของตัวไวเลสให้สังเกตุก่อน ถ้าเป็นรุ่นเก่าความถี่เดียวจะเป็น สี ส้ม ค้างเท่านั้น หรือ ถ้าเป็น 2ความถี่ไฟ จะสีขาว ค้างเท่านั้น นั้นหมายความว่าอุปกรณ์พร้อมหรือรอ การคอนโทรลผ่าน Software UniFi แล้ว ไฟห้ามกะพริบ เพราะถ้ากระพริบให้ลองตรวจสายว่าเชื่อมต่อกับ Router อยู่หรือไม่ หรืออาจจะลองกด reset ที่ปุ่มตรง lan ค้าง 15-20 วินาทีให้อุปกรณ์คือค่าโรงงาน

3. เครื่องคอม ขอเราที่ลง Software Unifi ควรจะปิด Firewall หรือ Antivirus ก่อนเพราะบางที ทำให้เราเข้าระบบหรือไม่พบอุปกรณ์ UAP ที่ต่อเข้ามา

4. กรณีที่เครื่องของเราไม่สามารถ Run ได้เกิดข้อผิดพลาดฟ้องว่า port มีการใช้งานชนกับ Software unifi อยู่ เราก็สามารถเปลี่ยน port หนีไปใช้ port อื่นได้ โดยเราต้องเข้าไปใน user ของเราในเครื่องจะพบ folder ของ Ubiquiti Unifi


Folder data

text systems เปิดขึ้นมา เราควร COPY ของเดิมเอาไว้ แล้ว แก้ PORT ที่ระบบฟ้องว่า port นั้นถูกใช้งานเป็น port อื่นได้เลย สามารถใส่เลขได้ตั้งแต่ 1-65535***กรณี Controller เดิมเสียและเราไม่ได้เก็บไฟล์ Backup เอาไว้เราสามารถย้าย ไวเลสมาคอนโทรลเครื่องใหม่ทำได้ดังนีั้***

การย้ายไวเลสจากคอนโทรลเลอเดิมมาคอนโทรลใหม่พวกชื่อไร้สายจะถูกเปลี่ยนแปลงและข้อมูลที่ตั้งไว้ของไวเลสเดิมจะเปลี่ยนไปหมดนะครับ

1. จากคอนโทรลเดิมเราต้องเข้าไปตั้งค่า SSH ด้วย โดยต้องไปเปิด Advanced mode ขึ้นมาก่อน

2. ตั้งค่า SSH ของคอนโทรลเลอและจำ user / pass ส่วนนี้ไว้เพราะสำคัญเพราะมันจะไปกำหนดใน ไวเลสทีคอนโทรลไว้ว่า user/pass นี้สามารถสั่งได้ทั้ง reset หรือย้ายไปคอนโทรลเครื่องใหม่ได้เลย เพราะฉนั้นเวลาเราคอนโทรลไวเลสแล้วให้เข้ามาตั้งตรงนี้ด้วย เผื่ออนาคตไฟล์ Backup มีปัญหาเราก็สามารถให้ไวเลสย้ายไปคอนโทรเลอเครื่องใหม่ได้โดยไม่ต้องมากด reset ที่ตัวอุปกรณ์
3.ที่คอนโทรลเลอเครื่องใหม่หากเข้ามาจะเห้นไวเลสขึ้นสถานะ manage by other คือตัวไวเลสถูกคอนโทรลไว้แล้ว ถ้าหากไม่เจอให้ปิดเปิดไวเลสนั้นใหม่ หรือยังไม่เจออาจอยู่คนละวง หรือมีเครื่องคอนโทรลเลอของไวเลสนั้นเปิดไว้อยู่ก็ไม่สามารถเจอได้เช่นกัน
ให้กดเข้าไปที่ตัวไวเลสนั้นและกด +
4.กรอก user / pass ของ SSH ที่เราได้จำไว้ของคอนโทรลเดิมนั้นลงไปตัวไวเลสก็จะย้ายเข้ามาให้เราคอนโทรลเลอเครื่องใหม่ได้แล้ว***แนะนำให้ update ทั้ง firmware software และ uap แต่ละตัวให้ตรงกันทั้งหมดทุกครั้ง***

5. กรณีเมนูเป็นแบบใหม่ผู้ใช้งานอาจจะดูยากแนะนำให้เปิดใช้แบบ classic
เมนู System Setting ทำการ ปิด NEW SETTING
APPLY
กลับเป็นแบบ Classic เรียบร้อย

จบบทความ

Back to XPERT ZONE


UBiQUiTi MikroTik Cisco โดย ซิสทูยู ออนไลน์ | เราคือผู้เชี่ยวชาญระบบไร้สาย www.sys2u.online Line ID : @sys2u

02-183-6101-2
Line ID : @sys2u
infosys2u.com

บริษัท เบซิสแวร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
5/27 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์
เขต/แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105545078818
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545078818

โทรศัพท์ 02-183-6101-2
โทรสาร/แฟกส์ 02-721-3042
สายด่วน 086-378-2262

อ่อนนุช 39 หรือ ศรีนครินทร์ 24

แผนที่ Google Map

ออนไลน์วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550
16 ปี 7 เดือน 1 อาทิตย์ 1 วัน 14 ชั่วโมง 10 นาที

© 2024 | SYS2U ONLINE